Flock Leadership

Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Flock Leadership is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Flock Leadership of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flock Leadership.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Flock Leadership
Bieslook 13
5491 KE Sint – Oedenrode 
  
Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Flock Leadership geen controle heeft. Flock Leadership draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.
Copyright © 2024 Flock Leadership - All rights reserved | Disclaimer


Laatste TweetsVideo's


  On the Goh: Swarm Learning.
Bekijk video »
Why specializing early doesn't always mean career success.
Bekijk video »
image/jpeg De nieuwe vormen van leiderschap.
Bekijk video »
image/jpeg Samenwerken zorgt voor...
Bekijk video »
Applying children's advice to organisation issues.
Bekijk video »